De geschiedenis van carnavalsvereniging De Oersheimers

Voordat carnavalsvereniging De Oersheimers werd opgericht, was er in Ursem de JB, de Jongerenbeweging, waar redelijk wat belangstelling voor was. Op een gegeven moment stond er in de Eenhoorn, in de rubriek “Wist u dat?” vermeld dat er in Ursem nog geen carnavalsvereniging was. Naar aanleiding hiervan hebben Piet Witte en Jaap Mulder (jonge Jaap) het initiatief genomen een carnavalsvereniging op te richten. Zij wisten een aantal mensen bij elkaar te brengen die aan de slag zijn gegaan. Op 12 oktober 1971 werd de oprichtingsvergadering gehouden in café De Landbouw waarbij ca. 60 mensen aanwezig waren. Er werd een bestuur van 7 mensen gevormd waarin Co Bakker als voorzitter fungeerde. Voor de naam van de vereniging werd een prijsvraag uitgeschreven. Uiteindelijk is voor de door Bets Dol ingestuurde naam “De Oersheimers” gekozen.

Oersheim is een woord van oudsher; in de oertijd was het huidige Ursem een verzamelplaats van beren. In 1083 wordt Ursem als Urisheim genoemd in de stukken van de Abdij van Egmond en in 1420 komt Ursem voor als Uresheim.

De start

Het kersverse bestuur vergaderde elke 2 weken omdat er veel moest worden uitgezocht. Wie installeert wie? Hoe luidt het protocol? Tot in Limburg werd navraag gedaan omdat er een boek zou bestaan waarin het protocol beschreven werd. Helaas bleek dit boek niet te bestaan maar een Limburgse carnavalsprins was zo vriendelijk om een aantal richtlijnen te geven. Duidelijk werd dat veel naar eigen inzicht kon worden ingevuld.

Het eerste carnaval

De eerste carnavalsavonden werden zeer goed bezocht en erg gezellig. Er kwam zelfs een tijd waarin het carnaval de kermis dreigde te overtreffen. Op het hoogtepunt waren er ca. 1000 betalende leden waardoor de carnaval de grootste vereniging van het dorp was.

Ook de jeugd werd bij het carnaval betrokken. In de eerste jaren vierde de jeugd een avond carnaval in Aquarius, een houten keet waarin oude bankstellen stonden en de potkachel lekker stond te branden. In 1975 werd het carnaval verplaatst naar de leutbunker aangezien Aquarius te klein geworden was.
In 1976 werd het eerste lustrum gevierd met een spetterende avond waarbij onder meer John Woodhouse en Saskia & Serge optraden.

Heden

Tot op heden bestaat carnavalsvereniging De Oersheimers nog steeds! Inmiddels zijn er een aantal kleine ‘verenigingen’ onder de Oersheimer paraplu ontstaan waaronder 'De Stamgasten', 'Nag ientje toe', 'Het Slokje' en vele andere naamloze vrienden- en buurtgroepen. Ieder jaar pakken deze enthousiaste Oersheimers het speciale carnavalsgevoel weer op om er samen een groot feest van te maken.